REGULAMIN „RODZINNEJ GRY TERENOWEJ”

 1. „Rodzinna gra terenowa” jest grą o charakterze rekreacyjnym.
 2. Organizatorem „Rodzinnej gry terenowej” (dalej „gra”) jest BT GROUP Piotr Heliasz,
 3. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, NIP: 683-199-01-90 (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Gra terenowa odbywa się na terenie Niepołomic. (Start: Park Miejski w Niepołomicach).
 5. W grze udział mogą brać rodziny z dziećmi (wiek 5-15lat).
 6. Udział w grze jest bezpłatny.
 7. Gra odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 8. Do udziału w grze konieczne jest posiadanie smartfonu z możliwością odczytania kodu QR.
 9. Zasady gry:
 • Odebranie karty startowej w Parku Miejskim w Niepołomicach;
 • Dotarcie do punktów zaznaczonych na mapie;
 • Rozwiązać zadania zapisane pod kodami QR;
 • Odpowiedzi na zadania wpisać w formularzu dostępnym w pakiecie startowym.
 • Przesłać wypełniony formularz do organizatora;
 1. Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, uczestnikom gry, ich mieniu oraz mieniu organizatora.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.
 4. Gracze zobowiązani są do:
 • korzystania z rekwizytów i narzędzi udostępnionych na czas gry w sposób odpowiedzialny i zgodny z ich przeznaczeniem;
 • zachowania uczciwości i zasad fair-play w stosunku do innych graczy.
 1. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w dniu gry w głównym punkcie informacyjnym u przedstawiciela organizatora.
 2. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują.
 3. Więcej info o grze na naszym wydarzeniu na Facebook: https://www.facebook.com/events/218142775909127/