ZADANIE 10

Opis zadania: W tym zadaniu Bison liczy na Was. Zostawił kilka rebusów matematycznych, Waszym zadaniem jest rozwiązać je i prawidłowe odpowiedzi wpiszcie w formularzu poniżej.

Za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymacie 5pkt.

 

1. Z podanych sylab ułóż hasło. Wyniki działań matematycznych wskażą Wam sylaby, które należy ułożyć:

2. Podaj prawidłową liczbę ostatniego równania:

3. Wybierz i zapisz pary liczb dających sumę 50:

Stworzone w serwisie interankiety